Privacybeleid

Bij Keurhorst Metaalbewerking hechten we veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid wordt in heldere woorden beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een samenwerking met onze partners).

Welke persoonsgegevens verwerkt Keurhorst Metaalbewerking?
Om de overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Naam en adresgegevens
Uw (bedrijfs-)naam wordt opgeslagen omdat we u liever niet aanspreken met een klantnummer. Adres, plaats en andere contactgegevens hebben we nodig voor het afhandelen van offertes en de notitie op bijvoorbeeld facturen.

E-mailadres
We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u berichten toe te sturen die betrekking hebben met de dienst die u afneemt van ons.

Telefoonnummer
Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen met betrekking tot de dienst die u afneemt van ons.

Fotografie/documentatie
Voor een correcte afhandeling van een project, verwerken we indien nodig (bedrijfs)foto’s & -documentatie m.b.t. het project.

Overige gegevens die wij verwerken
We verzamelen ook persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoeringen van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens:

Cookies
De website van Keurhorst Metaalbewerking plaatst de volgende cookies:

  • Een sessie cookie, waarmee we kunnen volgen en ervoor zorgen dat ingevulde formulieren ook daadwerkelijk aankomen;
  • Google Analytics cookie. Hiermee verzamelen we geen persoonlijke informatie over u, maar kunnen we wel het gebruik van de website bijhouden, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden. We hebben ze nodig voor:

  • Uitwerken van offertes;
  • Verwerking van projectdocumenten;
  • Opnemen van contact met betrekking tot de overeenkomst die we zijn aangegaan, dit doen we bijvoorbeeld door het versturen van e-mails of via telefonisch contact;
  • Verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren en zo een betere ervaring kunnen aanbieden.

Deze persoonsgegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken dan diegene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn zoals gegevens voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Allereerst sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Te allen tijde heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek met die strekking kunt u doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@keurhorstmetaalbewerking.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, kunt u laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@keurhorstmetaalbewerking.nl. Dan ontvangt u binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
De gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, kunt u beperken. Een verzoek met die strekking kunt u doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@keurhorstmetaalbewerking.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Een verzoek met die strekking kunt u doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@keurhorstmetaalbewerking.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u dan een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Bezwaar en overige rechten
In voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Keurhorst Metaalbewerking. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Bovendien heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via info@keurhorstmetaalbewerking.nl.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Keurhorst Metaalbewerking V.O.F.
Adres: Vijfsprongweg 1a
Postcode & plaats: 6733 JH Wekerom

E-mailadres: info@keurhorstmetaalbewerking.nl
Telefoon: +31 06 20 96 16 26

Meer informatie over ons privacybeleid? Neem gerust contact op!

Neem contact op